نام فضای کار: زاویه
محل استقرار: محدوده میدان آزادی
بنیانگذار: ایمان داودیان
وضعیت: فعال
نام فضای کار:
محل استقرار:
بنیانگذار:
وضعیت: فعال
نام فضای کار: سریرلند
محل استقرار: تهران، گیشا
بنیانگذار: هلدینگ غدیر
وضعیت: فعال
نام فضای کار: باکس
محل استقرار: تهران ، آزادی
بنیانگذار:
وضعیت: فعال
نام فضای کار: فینووا
محل استقرار: تهران، خ انقلاب
بنیانگذار:
وضعیت: فعال
نام فضای کار: تیوان
محل استقرار: تهران، طرشت
بنیانگذار: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
وضعیت: فعال
نام فضای کار: کارمانا
محل استقرار: تهران،بلوار کشاورز
بنیانگذار:
وضعیت: فعال
نام فضای کار: کارینا نوین
محل استقرار: تهران، میدان آرژانتین
بنیانگذار:
وضعیت: فعال
نام فضای کار: مرکز رشد
محل استقرار: تهران، میرداماد
بنیانگذار: دانشگاه خواجه نصیر
وضعیت: فعال
نام فضای کار: رایمون
محل استقرار: تهران، حکیمیه
بنیانگذار: رایمون مدیا
وضعیت: فعال
نام فضای کار: لندیما
محل استقرار: کرمان
بنیانگذار: منصور مداح، علی صابری
وضعیت: فعال
نام فضای کار:
محل استقرار:
بنیانگذار:
وضعیت: فعال
نام فضای کار: آبی سفید
محل استقرار: اصفهان
بنیانگذار: فرصت آفرینان خلاق
وضعیت: فعال
نام فضای کار: پویتک
محل استقرار: اصفهان
بنیانگذار: شتابدهنده پوبتک
وضعیت: فعال
نام فضای کار:
محل استقرار: تبریز
بنیانگذار:
وضعیت: فعال
نام فضای کار: ویراورک
محل استقرار: اضفهان
بنیانگذار:
وضعیت: فعال
رفتن به نوار ابزار